znormálním?

50 x 70 cm

Akryl s temperou na plátně

Obraz k prodeji v dubnové aukci na https://www.obrazyvaukci.cz/ .

znormálním?